OCHRONA

GOSPODARCZYK Sp. z o.o.

27-500 Opatów, ul. H. Sienkiewicza 7/1

oddział Sandomierz:
(15) 833-30-33

marketing Sandomierz: 508-390-350
patrol Sandomierz: 509-673-507

Usługi recepcyjne

Ochrona Gospodarczyk Sp. z o.o. w ramach świadczenia usług ochrony osób i mienia świadczy również usługi recepcyjne, realizowane przez osoby doświadczone w pracy recepcyjnej. W celu realizacji ww. usług, firma oddelegowuje do pracy na obiekcie przeszkolone, znające w stopniu komunikatywnym co najmniej jeden język obcy.

Osoby wykonujące pracę na recepcji odpowiedzialne są m.in. za:

  • koordynację ruchu osobowo- materiałowego na terenie ochranianego obiektu,
  • odnotowanie w księdze ewidencji personalnych, osób wpuszczanych na teren,
  • potwierdzanie z zainteresowanymi pracownikami obiektu, czy danego interesanta przyjmą,
  • wydawania i odbieranie identyfikatora „gościa”, „serwisu” itp.,
  • kierowanie do kontroli wstępnej dostarczanych do obiektu przesyłek, celem ich sprawdzenia przed przekazaniem do adresata,
  • ograniczenie dostępu osób postronnych do pomieszczeń dozorowanych, poprzez ścisłą ewidencję kluczy,
  • dystrybucja dostarczanej prasy,
  • łączenie rozmów telefonicznych i informowanie klientów o działaniu firm zlokalizowanych na terenie obiektu,
  • prowadzoną dokumentację, wydawane i zagubione przepustki.
(C) 2002 - 2021 Ochrona Gospodarczyk Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies