OCHRONA

GOSPODARCZYK Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 4/4, 27-600 Sandomierz

oddział Sandomierz:
(15) 833-30-33

marketing Sandomierz: 508-390-350
patrol Sandomierz: 509-673-507

Konwojowanie wartości pieniężnych, inkaso itp.

Usługi konwojowania wykonujemy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14.10.1998r.,
w sprawie szczegółowych zasad i wymagań jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych
i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 129, poz. 858).

Zadaniem konwoju jest zabezpieczenie przewożonego mienia przed kradzieżą zagubieniem lub zniszczeniem
i dostarczenie go w stanie 
nienaruszonym określonemu adresatowi.

Grupa konwojowa działa w oparciu o ścisłą instrukcję, określającą trasę konwoju, strukturę grupy i taktykę działania z uwzględnieniem procedur alarmowych w wypadku zaistnienia zagrożenia.

Do służby konwojowej wyznaczamy pracowników, którzy posiadają odpowiednie predyspozycje psychofizyczne gwarantujące należyte wykonanie powierzonych zadań. Dzięki tym rozwiązaniom technicznym, osoby i mienie znajdujące się w ochranianym terenie mogą czuć się naprawdę bezpieczne. Ochrona Gospodarczyk jest ubezpieczona od wszelkiego ryzyka związanego z realizacją zlecenia dotyczącego inkasa (na kwotę 1.000.000 ).

W zakresie usług wchodzi także konwojowanie transportów samochodowych i kolejowych w granicach i poza granicami kraju.

(C) 2002 - 2022 Ochrona Gospodarczyk Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies